Ansökningar

****JPEG Compressor Copyright (C) 1991-1997 STOIK Software Ltd.****Rundkromatogram (Biochromalab)

 

Ansök om stöd till forskning

Nordisk forskningsring för Biodynamisk Odling har de senaste åren kunnat dela ut forskningsanslag på upp till 30 000 SEK

Under förutsättning att de ekonomiska medlen finns kommer nya anslag att delas ut i maj 2017.

Anslag kan ges till projekt som syftar till att främja den biodynamiska odlingen i Norden. Anslag ges i första hand till forskare som är medlemmar av Nordisk Forskningsring

Anslag kan ges såväl till planering, genomförande som rapportering av forskningsprojekt.

Ansökningar ska vara oss tillhanda senast den 1 mars 2017.

Beslut om anslag kan inte överklagas.

Sänd ansökan via epost till:
kontakt(at)biodyn.se

 

Kommentera