Bli medlem

Du blir medlem genom att betala medlemsavgiften; 50 svenska, norska eller danska kronor per år. Om du betalar från ett Euroland är avgiften 5 Euro per år. Avgiften sätts in på föreningens konto:

Svenskt plusgiro: 46 81 28-4
IBAN: Se56 95000099604204681284
BIC: NDEASESS

Sänd gärna en epost till kontakt(at)biodyn.se när att du betalat din avgift.

Då uppmärksammar vi ditt medlemskap lite fortare.

VÄLKOMMEN!