Livet i en biodynamisk jord

Livet i en biodynamiskt odlad matjord är 5 gånger så rikt som i en jord som gödslats med konstgödsel. Djupare ner i marken är skillnaden ännu större.

(Källa: Samband mellan Mark Gröda Gödsling – Resultat från K-försöket en 33-årig studie av gödslingens inverkan på mark och grödors egenskaper.

Kjellenberg et al 1998. Nordisk Forskningsrings meddelande nr 36)