Vetenskapliga artiklar

FOODS

Nordisk Forskningsring för biodynamisk odling har genomfört flera odlingsförsök. Två av de största kallades K-försöket respektive UJ-försöket.

K-försöket genomfördes från 1958 till 1990. I försöket jämfördes hur olika typer av gödsling påverkar grödorna kvalitet.

UJ-försöket var ett samarbete med Kungliga Lantbrukshögskolan, nuvarande Sveriges Lantbruksuniversitet. Projektet genomfördes mellan åren 1971 till 1979. UJ-försöket jämförde konventionella och biodynamiska odlingssystem.

För dig som läser engelska finns en nyligen publicerad vetenskaplig artikel som handlar om några av erfarenheterna från dessa två försök

Klicka på den här länken så kan du ladda ned artikeln direkt från tidskriftens hemsida via denna länk

Vetenskaplig artikel FOODS

 

I den andra artikeln jämfördes kvaliteten hos morötter som odlats i det långliggande fältförsöket på Skilleby gård.

Intressant nog gav skillnader i markförhållanden större utslag på vissa kvalitetsegenskaper än vad olika gödseltyper gjorde. Var i fältet morötterna odlats hade alltså större betydelse än hur marken gödslats under 15 år!

Goda markförhållanden, i form av god tillgång på fosfor samt högre pH, gav morötter med lägre halter av vissa viktiga hälsofrämjande ämnen (polyacetylener).

Kanske ligger det något i påståendet att en uppväxt under lite mer sparsamma förhållanden ibland är bra för hälsan på sikt!

 

Vetenskaplig artikel på engelska om morötter och mark