Stödda Projekt

Bild 23

Stigbild (Biochromalab)

Nordisk Forskningsring har under de senaste åren kunnat ge mindre bidrag till olika forskningsprojekt. Här presenteras några av dem:

 

Stigbilder är en fascinerande metod för att visa rörelser, i bland annat växtsafter.
Vid det danska Institutet för Stigbildsforskning bedrivs sedan länge olika projekt för att tolka vad dessa bilder visar om växtsaftens egenskaper.

Läs mer här

Bordet är dukat

Det är många steg från odling till mat.
Hur ska denna kedja se ut?
Vad händer med råvaror och mat innan den ligger på vår tallrik?
Hur ska maten odlas, lagras, till-lagas för att nå så god kvalitet som möjligt?

Det är frågor som detta projekt har sysselsatt sig med.

Resultaten presenteras på en DVD. Den kan du beställa genom att följa länken här nedanför

Läs mer här

Idag finns det i Norden flera fristående initiativ som aktivt försöker öka kunskapen om biodynamisk odling. Här nedan finns länkar till några av dem:

Stigbilledforskning, Danmark

Biodynamiska Forskningsinstitutet, Sverige

Biodynamisk rådgivning, Danmark

Biodynamisk forskningsforening

Biochromalab

Vitalanalyse, Norge

Kommentera