Ledmotiv

Det är ofta svårt att få grepp om de tankar som ligger till grund för den biodynamiska odlingen. Just som en tror ”Nu har jag det, nu förstår jag” så växer tankarna vidare. Tankarna har liksom ett eget liv. Kanske är det så det måste vara? Döda, abstrakta tankar, är antagligen ingen bra utgångspunkt om en vill producera livsmedel, medel till liv.

Istället för att försöka fånga dessa levande tankar har det visat sig fruktbart att istället försöka karaktärisera dem med hjälp av olika ledstjärnor, ledmotiv.

Balans

Balans är ett viktigt ledmotiv inom den biodynamiska odlingen. För mycket och för lite skämmer allt sägs det. Det stämmer också bra med de resultat som visat sig i våra undersökningar. Det är viktigt att anpassa sina åtgärder så att grödan utvecklas på ett balanserat sätt. Det gäller att skapa förutsättningar för en dynamiska jämvikt mellan ytterligheter, polariteter. Det finns många sådana polariteter som kan tjäna som ledstjärnor när en odlar. Här nedan finns länkar till tre:

Ljus ↔ Skugga

Lätthet ↔Tyngd

Vegetativt ↔ Generativt

 

Rytm

Oavsett vilken polaritet man utgår från är rytmen ett viktigt ledmotiv inom den biodynamiska odlingen. Liv utspelar sig i kortare och längre rytmer. Dessa rytmer är inte mekaniska eller statiska upprepningar, de är precis som livet självt dynamiska. För odlaren är det viktigt att lära känna dessa livsrytmer. Dygnsrytm och årsrytm är kanske de mest påtagliga men det finns många fler. Utforskandet av olika livsrytmer har varit ett centralt motiv inom den biodynamiska odlingen. Här nedan finns några länkar där det går att läsa mer om detta:

Bland rapporterna från Nordisk Forskningsring har meddelande nummer 35 med titeln ”Biodynamisk Odling under skandinaviska förhållanden” beskrivit några aspekter om vikten av olika rytmer i jordbruket.