Ljus och skugga

 

I tabellen här nedanför visas hur kvaliteten på mat växlar beroende på om grödan vuxit mer i skugga eller mer i sol. Vissa grödor trivs bättre i skugga, andra bättre i sol. Det är också viktigt att komma ihåg att solljus på våren framkallar en annan reaktion hos växten än solljus på hösten. Tabellen nedan är en sammanfattning som gäller växtens utveckling i stort.

All gödsling verkar som om grödan vuxit mer i skugga. Konstgödsel skjuter jämvikten starkare mot skuggsidan än kompost.

Bilderna på översta raden visar hur skogssallat ändrar sitt utseende beroende på om de vuxit skuggigt eller soligt. Plantorna i den övre raden har fått mindre gödsel, medan plantorna i nedre raden fått mer. Bilderna är hämtade från boken ” Lebenszusammenhänge” av Jochen Bockemühl,  Dornach, Schweiz 1980

Grödors egenskaper beroende på om de vuxit i skugga eller sol

Skugga Sol
   
Mer sladdrig konsistens, mjuk Mer vedig konsistens, träig
Mindre tuggmotstånd, men ofta krispig som färsk Större tuggmotstånd
Mer tunga, dova, svala dofter Mer lätta, vassa, varma dofter
Svagare och vattnigare smak, ofta sötare först Starkare och hetare smak, mer eftersmak
Frodigare växt, stora blad,risk för svampangrepp
Mera rötter, blommor och frön, risk för insektsangrepp
Växtsättet mindre uppdelad i rot, blad, blom, frö Växtsättet tydligt uppdelad i rot, blad, blom, frö
Gynnar mer sackaros, stärkelse Gynnar mer fruktos, cellulosa
Mer enkla kväveämnen, som fria aminosyror Mer sammansatta kväveämnen, som proteiner
Mer mättade fetter och oljor Mer omättade fetter och vaxer
Mer vatten, mindre torrsubstans Mer mineraler och torrsubstans
Lägre hållbarhet Högre hållbarhet, mer C-vitamin och andra anti-oxidanter

Bland rapporterna från Nordisk Forskningsring har Magda Engqvist  redan 1963 beskrivit hur växter utvecklas i ljus respektive skugga. För tillfället finns denna rapport endast tillgänglig på tyska under titel ”Pflanzenwachstum in Licht und Schatten” .