Projekt

Under  åren 1958-1988 drev Nordisk Forskningsring flera egna forskningsprojekt. Främst rörde det sig om olika fältförsök.

Sedan 1988 har föreningen på olika sätt försökt uppmärksamma och stödja enskilda projekt som genomförts på olika platser i Norden

Här kommer en presentation av några av dessa projekt

Fältförsök 1958-1990

Stödda projekt