Publicerat

Morotskvalitet_Page_16

Smakprofiler hos olika sorter av morötter

 

Nordisk Forskningsring har publicerat en rad artiklar, rapporter och meddelanden.

Här finns lite mer information om vad som finns redovisat.

Vetenskapliga artiklar

Meddelanden från Nordisk Forskningsring

Rapport att ladda ned om odlingsförsöket 1958-1990