Meddelanden

Morotskvalitet_Page_26

Kristallbilder morotsjuice (Biochromalab)

Nordisk forskningsring har publicerat över 40 olika meddelanden i en serie.

En del har varit rapporter från försöksarbete andra har varit mer riktade till odlare eller konsument.

 

 

 

 

Meddelanden från Nordisk forskningsring

1 B. D. Pettersson Produktiviteten inom biologisk-dynamisk jordbruksdrift i Norden 1961
2 M. Engqvist Strukturveränderungen im Kupferchloridkristallisationsbild von Pflanzensubstanzen durch Alterung und Düngung 1961
3 M. Engqvist Växtkristallisation. En möjlighet till kvalitetstest 1962
4 B. D. Pettersson och         M. Engqvist Horngödsel- och hornkiselpreparaten 1963
5 B. D. Pettersson och        M. Engqvist Versuche mit den Präparaten Hornmist und Hornkiesel 1963
6 M. Engqvist Pflanzenwachstum in Licht und Schatten 1963
7 B. D. Pettersson Die Produktivitat biologisch-dynamischer Wirtschaftsweise im Norden 1963
8 O. E. Rasmussen Biodynamisk ensilering 1963
9 M. Engqvist Gödslingens inverkan på kulturväxter 1963
10 B. D. Pettersson och         M. Engqvist Gödslingens inverkan på matpotatisens kvalitetsegenskaper 1964
11 B. D. Pettersson Resultat af danske bedriftsundersögelser 1964
12 O. E. Rasmussen Omsaetningsprocesser i staldgödning 1965
13 B. D. Pettersson och        M. Engqvist Die Auswirkung der Düngung auf die Qualitätseigenschaften von Kartoffeln 1964
14 O. E. Rasmussen Bekaempelse af skadedyr i kornlagre ved vakuumering 1965
15 O. E. Rasmussen Biodynamiske dyrkningsforsög ved Brönderslev 1952-1960 1965
16 O. E. Rasmussen Bekaempelse av bladlus med ufarlige midler 1965
17 B. D. Pettersson Kontrastverstärkung von Kristallbildern durch Wärmebehandlung 1966
18 B. D. Pettersson Studium von Konzentrationen an Kristallbildern I 1966
19 B. D. Pettersson Studium von Konzentrationen an Kristallbildern II 1967
20 O. E. Rasmussen Plantevaern ved biodynamiske praeparatbespröjtninger 1967
21 B. D. Pettersson Wie verschiedene Kristallbilder bei der Pflanzenkristallisation entstehen 1968
22 O. E. Rasmussen Undersögelser over kvassia, rotenon og pyretrum 1970
23 B. D. Pettersson Verkan av växtplats, gödsling och tillväxtreglerande substanser på matpotatisens kvalitetsegenskaper 1970
24 B. D. Pettersson Die Einwirkung von Standort, Düngung und wachstumsbeeinflussenden Stoffen auf die Qualitätseigenschaften von Speisekartoffeln 1970
25 B. D. Pettersson Gödslingens inverkan på matpotatisens kvalitetsegenskaper ll 1972
26 B. D. Pettersson Untersuchungen am Kompostierungsprozess 1973
27 A. Lundborg Om torkning av grönsaker 1973
28 B. D. Pettersson Växtprodukters kvalitet vid vanlig och vid biodynamisk odling 1976
29 B. D. Pettersson och         E. v. Wistinghausen Bodenuntersuchungen zu einem langjährigen Feldversuch in Järna, Schweden 1977
30 B. D. Pettersson, E. v. Wistinghausen och W. Brinton jr. Effects of Organic and lnorganic Fertilizers on Soils and Crops 1979
31 B. D. Pettersson och         E. v. Wistinghausen Bodenuntersuchungen zu einem neunjährigen Feldversuch (1971-1979) mit konventioneller und biologisch-dynamischer Wirtschaftsweise 1981
32 B. D. Pettersson Konventionell och Biodynamisk odling- jämförande försök mellan två odlingssytem 1971-1979 1982
33 L. Kjellenberg De biodynamiska preparaten i forskning och försök 1989
34 B. D. Pettersson, H.J Reents och E.v. Wistinghausen. Düngung und Bodeneigenschaften. Ergebnisse enes 32-jährigen Feldversuches in Järna, Schweden 1992
35 L. Kjellenberg och A. Granstedt Biodynamisk Odling under skandinaviska förhållanden 1992
36 B. D. Pettersson,                L. Kjellenberg och A. Granstedt Samband mellan Mark Gröda Gödsling – Resultat från K-försöket en 33-årig studie av gödslingens inverkan på mark och grödors egenskaper 1998
37 L. Kjellenberg Havre under biodynamiska odlingsbetingelser 1998
38 L. Kjellenberg Standardisering av kvalitetsskalor för biodynamiskt odlad potatis och morot 2002
39 L. Kjellenberg Årsmånens och odlingsplatsens betydelse för kvaliteten av biodynamiskt odlade grönsaker 2004
40 L. Kjellenberg Att odla Demeterkvalitet- Samband mellan mark, gröda och gödsling; erfarenheter från studier av gödslingens inverkan på mark och grödors egenskaper 2001
41 L. Kjellenberg,                    A. Granstedt och            B.D. Pettersson The connection between soil, crop and manure. Resuts from the k-trial, a 33-year study on the effect of fertilisation on the properties of soil and crop 2005
42 L. Kjellenberg Mot bättre vetande- vägar till kunskapsutveckling om det biodynamiska kiselpreparatet 2001
43 L. Kjellenberg De biodynamiska preparaten i forskning och försök, 2:a utvidgade upplagan 2005
44 L. Kjellenberg Jakten på den perfekta moroten 2010