Vägar till kunskap

2012100740226

Det finns flera vägar till kunskap:

En är den naturvetenskapliga. Den bygger på experiment, statistisk utvärdering och hypotesformulering.

En annan är den kvalitativa. Den omfattar bland annat intervjuer i olika former, fallstudier och deltagardriven forskning.

En tredje kallas goetheanism och är mycket lämpad att studera det levande men tar, precis som livet, tid att bedriva.

En fjärde är den antroposofiska. Den kallas ibland för andevetenskap och är grunden till vår verksamhet.

En femte är att hämta fram det som kallas tyst erfarenhet. Att göra praktisk erfarenhet till en upplevelse för andra.

En sjätte är bildskapande metoder. Hit hör kristallisationsbilder, stigbilder, rundkromatogram och droppbilder.

En sjunde är den rätta balansen mellan dessa olika vägar.

Nordisk Forskningsring har sedan 1949 arbetat med dessa olika vägar för att utveckla den biodynamiska odlingen

Kommentera